Den som saknar arbete i dagens samhälle, har det tufft. Inte nog med att man som arbetslös av naturliga skäl har mycket begränsade ekonomiska möjligheter och kan ha svårt att hitta en respektabel plats i samhällspyramiden, ofta har man dessutom väldigt svårt för att få låneförfrågningar godkända.

Skälet till varför banker och kreditinstitut är så ovilliga att låna ut till den som saknar jobb, beror naturligtvis främst på osäkerheten kring kreditförmågan som låntagaren uppvisar. Kort och gott är bankerna rädda att de helt eller delvis skall gå miste om återbetalningen av lånet och väljer därför istället att inte låna ut till dig som arbetslös. Men det finns ett par undantag. Ett par utvalda banker har valt att även låna pengar till dem som inte jobbar regelbundet.